• Как лекуваме ?

  • В медицински кабинет Здравец в лечението успешно се съчетават древни лечебни техники и методи от Традиционната Китайска Медицина със съвременни, като лазертерапия и хомеопатия.

    В зависимост от тежестта и характера на заболяването може да се предложи лечение с един или комбинация от няколко лечебни метода.

    Прилагайки тези методи ние въздействаме не само на физическо ниво, лекувайки тялото, но помагаме на пациента да се възстанови на емоционално, мисловно и духовно ниво и да постигне едно добро здравословно състояние и хармония със себе си и заобикалящия го свят.

    Лечебни методи: