• Акупунктура

 • Традиционната китайска медицина съществува поне от 2000 години. Смята се, че най-ранният медицински текст „Канон по вътрешна медицина на Жълтия император“ е написан около 500-300 г. пр.н.е. и се използва и до днес. Китайската медицина се състои от: иглотерапия (акупунктура), масаж, вендузи, упражнения и съвети за начин на хранене и начин на живот. Тя се основава на принципа на вътрешния баланс и хармония. Когато между всички вътрешни органи, между тялото и психиката и вътрешната среда има добър баланс има и добро здраве, когато тази хармония се разруши се появява болестта.

  Жизнена енергия?

  Китайците са създали понятието за универсалната енергия Чи или жизнена сила, която е основата на целия живот. Тя циркулира в човешкото тяло по 14 основни енергийни пътища – меридиани. Те не могат да се видят с просто око, но съвременната наука е доказала, че могат да се регистрират електрически. Повечето от меридианите се свързват с един от вътрешните органи. Чи подхранва дадения орган с енергия и го подпомата да функционира ефективно. По меридианите на тялото има над 350 акупунктурни точки. Те се стимулират чрез поставянето на финни игли за акупунктура, за да се подобри потокът на Чи и за да се възстанови енергийния баланс на органите. Поставянето на иглите е бързо и безболезнено. Често след това се появява чувството за комфорт и релаксация. Акупунктурата е икономична и ефективна както за лечение така и за предотвратяване на болестта и и предстои да играе важна роля в здравеопазването.

  Тя е изкусна техника за провокиране на промяна, което може да предизвика силна реакция, както и коренни преобразувания в организма. Често настъпва борба между нуждата от промяна и желанието за оставане в познатото положение. Повечето от нас не желаят съществени колебания в своя живот и биха предпчели да се възстановят без никакво усилие.
  Влошаванията, които настъпват в процеса на лечение, се наричат „оздравителни кризи” и след отшумяването им болният се чувства много по-добре. Лекарят и пациентът трябва да работят заедно, за да повишат ефекта от лечението и да го насочват в правилна посока.
  Общата отговорност дава възможност за реакция и взаимодействие. Отговорноста на лекаря е да се вслуша в мнението на пациента и неговите реакции, а задължение на пациента е да преценява внимателно новите перспективи и възможности, които му предлага лекаря.

  Предпазни мерки и противопоказания!

  Акупунктурата може безопасно да се използва при повечето от обикновенните оплаквания, но трябва да се практикува само от квалифициран лекар. Няма риск за заразяване с СПИН или ХЕПАТИТ, защото стриктно се спазват хигиенните изисквания за стерилизация или се използват еднократни игли.

  За да е успешно лечението трябва да имате доверие на избрания от вас лекар. Скептиците не се повлияват от никакво лечение. В Българиря има много акупунктуристи с различен опит и квалификация и ако не сте получили желания ефект при даден лекар, можете да го получите при друг, но предварително се информираите за него от пациенти или по телефона, а на прегледа питайте за всичко което не ви е ясно. Успешното лечение е резултат от плодотворното сътрудничество между лекаря и пациента.

  Аурикулопунктура

  Друга форма на акупунктура е ушната акупунктура. На ушната мида има над120 точки за въздеиствие върху организма. Аурикулопунктурата е ефективна при много функционални заболявания,успокояване на болкови синдроми и стресови състояния.
  Ушната мида може да се използва и като диагностична система, допълваща другите диагностични методи. Като заболее някой орган, неговата точка на ухото става много чувствителна и болезнена.
  В много случаи аурикулопунктурата е с много по-голяма ефективност в сравнение с корпоралната акупунктура, особено за обезболяване.

  Моксибусция

  Когато има заболявания на „студа” в точките може да се въздейства с мокса (пелинова цигара), която чрез своята топлина прогонва студа, влагата и болката и възстановява движението на Чи и кръвта. В течение на столетия моксата и акупунктурата са се съчетавали в клиничната практика.
  В китайски медицински трактат се казва:”Когато болестта не реагира на медикаментозно лечение и акупунктура се използва мокса.” и „Заболяване, което не може да се лекува с акупунктура, може да се лекува с мокса”.