• Здраве чрез ирисова диагностика

    Здравето и болестта са състояния, вълнували хората още в древността, когато чрез органите на сетивността са искали да надникнат и разгадаят какво става вътре в организма. Тогава е възникнала ирисовата диагностика, отразена върху първите ирисови карти, намерени в Египет.

    ирисова диагностика

    Днес ирисовата диагностика се прилага като скрининг – бърз обзор на всички органи и системи в тялото.Тя дава информация за наследствено слабите места,за минали и настоящи  заболявания в организма. Позволява ранно откриване на заболявания и успешното им лекуване.

    Ирисовата диагностика е обективен метод, резултат на дългогодишни наблюдения и сериозни проучвания, който ни дава шанс да опознаем своя организъм, да живеем съобразно неговите природни дадености и да се радваме на здрава физика и устойчива психика.