• Компютърна диагнистика по Накатани съвременна методика на изследване на организма носеща името на своя създател, японският учен Накатани. Чрез нея може много бързо да се направи цялостна диагностика на здравословното състояние. Тя се базира на разбирането на Китайската медицина за енергията Чи, която се движи във вътрешните органи и на повърхността на тялото в техните меридиани. Всеки орган има акупунктурна точка на ръката или на крака, която отговаря за функционалното му състояние. Замервайки протичащия биоток в тези 24 точки ние получаваме цялостна картина за органите и нервната система.

    Резултатите от изследването излизат във вид на диаграма и таблици и въру тях се прави анализ

    Достоверността на диагностиката на Накатани е около 80% и затова , за доуточнение , могат да бъдат зададени въроси за сегашните или минали оплаквания.Чрез нея може много лесно и бързо да се проследява ефекта от лечението с акупунктура , лекарства, билки, хомеопатични средства и др.Освен това, тя може да се прави и профилактично на здрави хора, защото,може много рано да улови биоенергийните и функционални изменения в организма.
    Тя е напълно безвредна и безболезнена.