• Схващането на древноизточната философия за енергията Ци, която протича в нашите тела, може да се сравни с концепцията на ортодоксалната медицина за функциите на нервната, ендокринната, имунната, дихателната и [...]

    Прочети повече