диагностика по пулса

Това е най-често срещаната форма на контактна диагноза в китайската медицина.

С три пръстта върху всяка от китките се мерят общо 12 пулса. Скоростта, дълбочината и цялостното качество на пулсовете се смятат за важни. Всеки пулс корелира с определен акупунктурен меридиан (енергиен път) и вътрешен орган.

На всяко място могат да се открият 14 различни характеристики на пулса и те обозначават различни типове дисхармония. Описани са с такива термини като празен, пълен, плуващ и хлъзгав както и бърз и бавен пулс.

Чрез пулсовата диагностика се определя енергийният дисбаланс на меридианите и вътрешните органи и вегетативната нервна система, което е основа за правилно изработване на акупунктурната лечебна схема от точки.