рейки

Рейки е древно японско лечителско изкусто. Преоткрито е от Микао Усуи през 18 век. Буквално означава лечение с висша, космическа (рей) енергия (ки). В наши дни все повече добива популярност по цял свят, като лечение с полагане на ръце. Прилага се само от обучен и иницииран рейки лечител. Рейки е цялостно лечение и възстановява тялото духа и душата. Затова може да се прилага при широк кръг заболявания и е с клинично доказани резултати.

Един рейки сеанс е с продължителност от 30 минути до 1 час. За лечение са необходими 4-10 сеанса.