Схващането на древноизточната философия за енергията Ци, която протича в нашите тела, може да се сравни с концепцията на ортодоксалната медицина за функциите на нервната, ендокринната, имунната, дихателната и сърдечно-съдовата системи. Жизнената енергия е съвкупност от две противоположни начала, символизиращи покоя-Ин и движението-Ян. Понеже човекът е неразривна част от Природата и Космоса, всеки дисбаланс между Ин и Ян оттеква в здравословното ни състояние. В китайската медицина диагнозата е много по различна от западната медицина, там различават Ян-синдром и Ин-синдром и тяхното физиологично и психично проявление.

През зимата Ян-началото, което е свързано с топлината, движението, небето, слънцето, е прибрано вътре в нас, то е закътано дълбоко, за да се съхрани жизнената енергия и да избуи през пролетта. Ако не се съобразяваме с тази закономерност и прекалено много се ядосваме, уморяваме от работа, ако ядем и пием студени храни и напитки, ставаме рано и си лягаме късно, постепенно изчерпваме Ян енергията. И когато през пролетта тази енергия трябва да излезе навън и да активира човека за творческа дейност, тя е слаба и не може да изпълни предназначението си. Така се появява пролетната умора.

Зимата е сезонът на бъбрека, а той е отговорен за усвояване на енергията от организма, костната система, мозъка и окосмяването. Колкото по-силен е бъбрекът, толкова повече енергия е складирана в него. Под пъпа и в областта между бъбреците е разположена зона, основна за дванадестте енергийни канала.

Според източните лечители страхът е най-силния фактор, който понижава бъбречната енергия. За това допринасят стресът, преумората и хроничните заболявания.

Ако страдате от главоболие, съсредоточено на върха на главата, тежест в кръста, отпадналост, световъртеж и шум в ушите, то състоянието на бъбреците и черния дроб не е добро и има нужда от лечение. За да се излекувате и да бъдете отново в хармония със себе си и с природата е необходимо да водите природосъобразен начин на живот и да спазвате ритъма на своя биологичен часовник. Ако и тогава не преминават оплакванията, иглотерапията ще нормализира дисбаланса на енергиите Ин и Ян и така ще се почувствате отново здрави и жизнени.