You are currently viewing УПРАЖНЕНИЯ за ОЧИТЕ и ЗРЕНИЕТО

УПРАЖНЕНИЯ за ОЧИТЕ и ЗРЕНИЕТО

Ежедневието на човекът днес е немислимо без различни технологии. Непрекъснато се налага да се ползва все по-съвременен и мощен телефон и компютър. Това поражда всеки ден едно постоянно натоварване на очите, което може да доведе до хронични проблеми, които не само да създават неудобство, но и да доведат до сериозни състояния.

В този видеоклип ви предлагаме много ефективни упражнения за очи, които може да изпълнявате ежедневно.