Трябва да се прави разлика между мениероподобния и мениеровия синдром. Те имат сходни симптоми: световъртеж, замайване, главоболие, дразнене от светлина, гадене и повръщане, отмаляване. Мениеровият синдром се получава при заболяване на самият вестибуларен апарат, а мениероподобния синдром се получава тогава, когато има някакво странично заболяване, което влошава функцията на вестибуларния апарат. Например цервикоартроза (шипове на шийните прешлени) невровегетативна дистония и др.

В “чист вид” мениеровият синдром се среща рядко. Най-разпространено в днешно време е цервикоартрозата, в следствие на която се получава лошо кръвооросяване и оттам замайването и лошата концентрация.

Според китайската медицина причина за това е нарушеното енергийно равновение в протичащите в тази зона меридиани, в следствие емоционално пренапрежение и стрес. Гневът е емоцията, която най-често довежда до тези нарушения и те са най-силни през пролетта. Този енергиен дисбаланс се повлиява много добре от иглотерапията и “божествения” масаж на Сайонджи, като се успокоява нервната система, стимулира се кръвообръщението, регулират се дейността на жлезите с вътрешна секреция, овладява се нестабилноста и психо-емоционалното пренапрежение. Ефектът от комплексната процедура се подсилва и от фитотерапия, лазертерапия и индивидуално разработен хранителен и двигателен режим.